ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มช. เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านนโยบายและแผน)

Responsive image
Document