CMUIC จัด workshop เขียน application ทุนเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ณ วิทยาลัยนานาชาติ

Responsive image

CMUIC จัด workshop เขียน application ทุนเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ณ วิทยาลัยนานาชาติ ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ ได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศนะคะ