ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฎิบัติงาน (ด้านบริการการศึกษา)

Responsive image
Document