ICDI เข้า PR หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล ณ รร.วารีฯ และ รร.จักรคำฯ

Responsive image

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เข้าเยี่ยมพบผู้บริหารโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าพบหัวหน้างานแนะแนวและนักเรียนชั้น ม.4-5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เพื่อแนะนำหลักสูตรที่กำลังพัฒนาให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยในยุคปัจจุบัน โดยมีผู้แทนจาก East China University of Science and Technology (ECUST) มหาวิทยาลัยชั้นนำ จากกรุงเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้แทนจาก Curtin University มหาวิทยาลัยชั้นนำ จากประเทศออสเตรเลีย เข้าร่วมการแนะนำในครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560