International Exchange Program Show and Share2018

Responsive image

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมงาน"International Exchange Program Show and Share2018" พบกับงานที่นำเสนอประสบการณ์ในต่างประเทศ ของนักศึกษา โครงการทุนแลกเปลี่ยน และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมพบกับการอัพเดทข่าวทุนและกิจกรรมนานาชาติอีกมากมาย งานจัดขึ้นวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่ https://form.jotform.me/80099095670464