Chiang Mai University Welcomes Obihiro University

Responsive image

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมหารือการสร้างความสัมพันธ์ด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยโอบิฮิโรและหน่วยงานจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและนักศึกษาสนใจในโครงการเข้าร่วมกว่า 15 ราย ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 9.30 -11.30 น.ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล