ICDI เข้า PR หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล ณ รร.วารีฯ

Responsive image

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าเพื่อแนะนำหลักสูตรที่กำลังพัฒนาให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยในยุคปัจจุบัน โดยมีผู้แทนจากผู้แทนจาก Curtin University มหาวิทยาลัยชั้นนำ จากประเทศออสเตรเลีย เข้าร่วมการแนะนำในครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10:00-11:00 น.