วิทยาลัยนานาชาติฯ ต้อนรับคณะผู้บริหาร GREEN BUS

Responsive image

ผศ.ดร.ณพศิษฐ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัทชัยพัฒนาขนส่ง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการของทางวิทยาลัยนานาชาติฯ กับแผนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และระบบ e-commerce กับระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ในด่านจีน โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 33 คน เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-16.30 น. ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่