วิทยาลัยนานาชาติฯ เข้าPR หลักสูตรนานาชาติ มช ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ เชียงใหม่

Responsive image

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติให้กับ ครูแนะแนวและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยได้บรรยายให้ความรู้ในการศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และมุ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้เกิดแรงจูงใจ ในการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 เข้าร่วมรับฟังการแนะนำหลักสูตร จำนวนกว่า 150 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:30-16:00 น.