วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จับมือ NCX Group เดินหน้าจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัล (Digital Token Exchange) แห่งแรกของภาคเหนือ

Responsive image

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

จับมือ NCX Group เดินหน้าจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัล (Digital Token Exchange) แห่งแรกของภาคเหนือ

---------------------------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 นี้ ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับ บริษัท National Currency eXchange (NCX) Group จำกัด และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการเงิน หรือ FinTech (ฟินเทค) ของภาคเหนือ มุ่งเน้นให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเงิน

ตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างชัดเจน ทำให้ที่ผ่านมาฟินเทคของประเทศไทย ได้รับความสนใจอย่างมากจากสถาบันการเงิน และสตาร์ทอัพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งการระดมทุนด้วยการเสนอขายดิจิทัลโทเคน (Digital Token)
ต่อสาธารณะชน หรือ ICO (Initial Coin Offering) จะเป็นกลไกใหม่ที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการระดมทุนของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะมีความคล่องตัวและแตกต่างจากการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก หรือ IPO ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยผู้ลงทุนจะได้รับเอกสารระบุสิทธิหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับไว้ในสัญญาอัจฉริยะ หรือ Smart Contract โดยการร่วมมือกันของทั้ง 3 หน่วยงานในครั้งนี้ในการเร่งจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัล หรือที่เรียกว่า Digital Token Exchange แห่งแรกของภาคเหนือจะช่วยดึงผู้ประกอบการให้หันมาใช้บริการด้านการลงทุนเพิ่มมากขึ้น

คุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า “หอการค้าเชียงใหม่ มีความมุ่งหวังที่จะให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภาคเหนือ และเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก และผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีแผนการจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของภาคเหนือ เพื่อเชื่อมโยงการให้บริการด้านการเงินและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต”

Mr.Thushara Weerakody CTO บริษัท National Currency eXchange (NCX) Group จำกัด ได้กล่าวว่า “NCX Group เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ และโครเอเชีย มุ่งเน้นในพัฒนาอุตสาหกรรมฟินเทคระดับโลก ที่จะช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ให้กับผู้ลงทุน และสามารถยกระดับความน่าชื่อถือ ให้กับ ICO Portal และ Digital Token Exchange ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างแน่นอน”

ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ในระหว่างการนำเสนอโครงการจัดตั้งบริษัท CNX FinTech จำกัด ภายใต้ Holding Company ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อที่จะเป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการออก ICO หรือที่เรียกว่า ICO Portal โดยมี ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง)​
เป็นประธานอำนวยการ และมีรายนามกรรมการอำนวยการดังนี้ Prof. Günter Faltin, คุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์, คุณ​นิตย์ วังวิวัฒน์, คุณวรวัฒน์ ตันตรานนท์, ท.พ.ศิระ ฮั่นตระกูล, คุณสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร, และคุณภิญโญ ดวงฉ่ำ ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจของภาคเหนือ ด้วยเทคโนโลยีการเงิน ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ สามารถก้าวไปสู่ธุรกิจระดับนานาชาติได้ง่ายยิ่งขึ้น”

ซึ่งบริษัท CNX FinTech จำกัด มีแผนที่จะพัฒนา 10 ธุรกิจแรกที่จะเข้าสู่กระบวนการ ICO ภายในปี 2562 นี้ เช่น ธุรกิจเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ (PropTech), ธุรกิจการศึกษานานาชาติ (EduTech), ธุรกิจสุขภาพ (HealthTech), ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (Cross-Border eCommerce) เป็นต้น